Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

This forum provides RSS feed. To query recent posts use this url. More...


Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - Cako_SK

Pages: [1]
1
Obecné fórum / Re: licence
« on: January 25, 2017, 08:11:13 AM »
Už sa mi podarilo zistiť z EN fóra :) BASS licencia je potrebná len pre multiplatformovú LITE edíciu.

"WME license allows you to sell your game without paying anything."

2
Obecné fórum / Re: licence
« on: January 24, 2017, 12:58:39 PM »
Zdravím, mňa by zaujímalo ako je to teda s tou licenciou. Niekde uvádzajú, že je zadarmo len pre nekomerčné použite. Ako tu písal Mnemonic. Ale to je možno staré info a predtým nebola úplne free neviem. No a stránke wintermute je pod licenciou uvedené že aj pre komerčné + môžem podporiť vývoj ak chcem.

Tak ako to teda je?  :D

Pages: [1]

Page created in 0.187 seconds with 18 queries.