Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

IRC channel - server: waelisch.de  channel: #wme (read more)

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - Tommy Fisher

Pages: [1]
1
Obecné fórum / Projekt Čurina
« on: November 05, 2012, 09:37:43 AM »
Ako som už napísal, pravidelne sledujem webové stránky niektorých projektov, medzi ktoré patrí aj Čurina. V knihe návštev Michal napísal, že na projekte už dlho nerobili a nemá zmysel sa k nemu vrátiť. Chceli by ale spraviť nejakú inú, lepšiu adventúru.


Myslím, že už tretí de

Pages: [1]

Page created in 0.019 seconds with 18 queries.