Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

This forum provides RSS feed. To query recent posts use this url. More...


Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - Iranicus

Pages: [1]
1
Obecné fórum / Projekt KULIVOČKO hľadá programátora
« on: March 16, 2009, 10:23:36 AM »
Ahoj,

som programátorom v jednom teame, ktorý momentálne pracuje na istom projekte (viď názov hore). Cieľom tohto projektu je vytvoriť ukážkové demo pre istú spoločnosť, pre ktorú by sme chceli v budúcnosti vyvíjať komerčný projekt (názov momentálne nepoviem, aby som zachoval diskrétnosť nášich cieľov).

Mám isté povinnosti, ktoré mi nedovolujú pracovať na tomto projekte a preto by som touto cestou hľadal náhrádu za m

2
Technické fórum / Orezanie obrázku
« on: January 09, 2009, 03:08:11 PM »
Ahoj Mnemonic,

potreboval by som od Teba jednu vec. Bolo by možné, aby si do WME implementoval funkciu, ktorá by doslova orezala obrázok tak, ako je to v hocakom grafickom softe? :)

Prečo by som to chcel? Myšlienka spočíva v tom, že chcem mať dve vrstvy, resp. hernú obrazovku, ktoré sa budú líšiť v rozlíšení. Keď si vyberiem nejakú oblasť (to mám už naskriptované:)), potreboval by som z tej druhej vrstvy orezať takú istú veľkosť, ako je na tej prvej vrstve.

Prečo by som to potreboval? Scenárista si vymyslel taký interface, kde má aj niečo, ako skryté predmety, ktoré sú práve v tej druhej vrstve.

Ďakujem :).

3
Technické fórum / Resize obrázkov
« on: January 07, 2009, 09:11:26 AM »
Ahoj,

mám jeden problém (ako vždy:)). Momentálne skriptujem istú akciu, a som už skoro na konci, keď som zlyhal. Predstavme si, že si na scéne označím nejaké miesto (myšou spravím real-time region), a potom sa mi tam zobrazí nejaký obrázok.
Problémik je v tom, že ja potrebujem zmeniť veľkosť toho obrázku, ale nefunguje mi to. Skúsme to na jednoduchom teste. Mám vo scéne obrázok (nie sprite!) toho pacmana, priradím mu vo SceneEdit skript, do ktorého napíšem:

Code: [Select]
on "LeftClick"
{
  this.Width  = 500;
  this.Height = 500;
}

Dúfam, že Width a Height nie sú len ReadOnly, ale dajú sa nimi nastaviť aj rozmery. Prečo to nefunguje? ???

4
Technické fórum / Dokrok postavy
« on: November 28, 2008, 04:55:23 PM »
Ahoj,

znova otravujem s jedným problémom, ktorý má trápi. Kedysi dávnejšie som písal o tom, že by som chcel, aby bol vo WME možný dokrok. Nepotrebujem, a a ni nechcem, aby za m

5
Technical forum / ResponseBox
« on: November 25, 2008, 08:24:03 AM »
Hello there,

I am working on my own dialog system to my game. But I have a problem. I need to display response box, which contains some controls. There is a button as well. If I click on button I need to start my dialog again.
But, how it is possible? Only way how to display response box is use Game.GetResponse() but I have to select on of response. And I do not want to do like this.

It is possible to use Game.GetResponsesWindow() and set the atributtes Active and Visible to true to achieve this window?

6
Technické fórum / Funkcia ChangeScene() - Ďalší parameter
« on: November 23, 2008, 05:26:12 PM »
Ahoj Mnemonic,

v tejto dobe zrovna pracujem na tvorbe interface do našej hry, a uvedomil som si, že by bol pre m

7
Ahoj,

momentálne som sa trochu zameral na 3D postavy, a celkom by ma zaujímalo, akým spôsobom je riešené prehrávanie snímkov 3D postavy vo WME? Konkrétne, ide mi o parameter Velocity (nie, čo znamená, ale ako je interne napísaný). Napr., ak má animácia chôdze postavy napr. 24 snímkov, podľa čoho parameter Velocity prepočíta rýchlosť postavy?

Celkom by som bol rád, ak by mi bola otázka zodpovedaná, pretože by som to potreboval využiť pri skritptovaní hry.

S pozdravom

8
Ahoj Mnemonic,

táto otázka je smerovaná na Teba. Nesmierne by som ocenil, kebyže je možné programovo počas behu programu nastavovať jednotlivé vlastnosti, ktoré sa definujú vo SpriteEdite, spritom. Konktrétne mám na mysli tieto: Delay, Move by, a taktiež možnosť Apply to all frames pre Delay a Move bye.

Okrem toho, aby som zbytočne nezakladal nový príspevok, kompletizujem scénu, kde mám dva druhy povrchu: beton a sneh. Keď chodí postava po snehu, zanecháva tam stopy. Všetko sa to dá krásne naskriptovať, až na jednu vec. Keď volám metodu, ktorá mi kreslí stopy na sneh, súradnice entity sa nastavia na súradnice actora, čiže jeho hotspotu. A to nechcem. Zvláštne je to, že táto metoda sa volá vždy na udalosť footstep, a preto by som skor čakal to, že keď postava vkročí do snehu pravou nohou, súradnice entity sa nastavia na také, kde práve stúpila pravá noha postavy.

Díky za pomoc:).

9
Technické fórum / Správna chodza postavy
« on: August 17, 2008, 04:25:27 PM »
Zdravím,

aby som bol úprimný, hral som nejaké tituly, ktoré boli vytvorené pomocou WME. V každej tejto hre mi veľmi chýbala jedna vec, ktorú som si sám vytvoril a pridal do svojho testovacieho projektu.
O čo ide: Každá postava máj svoj hotspot (tento určuje súradnice postavy na pozadí). Trocha som využil poznatky z analytickej geometrie o vziadelonsti dvoch bodov v rovine. Napísal som si metodu, pomocou ktorej si vypočítam vzdialenosť postavy od bodu, na ktorý klikol hráč. Ak je táto vzdialenosť menšia, ako je počet pixelov v animácii pre dvojkrok postavy, postava sa proste nepohne. Problém ale spočíva v tom, že ak je vziadelonosť dvoch bodov napríklad 107, a dlžka dvojkroku je 50, potom sa dvakrát prehrá celá animácia chodze plus sa začne nová - a to vyzerá strašne! Samozrejme, existuje riešenie, kedy je možné spraviť to, aby postava prešla teda iba dva celé kroky, a tých zvyšných 7 pixelov proste nebude významných (ale budú použite vo vzorci na určenie bodu).

Moja otázka znie: Ako mám teda spraviť to, aby som nemusel aplikovať už hore zmienený vzorec o odčítaní súradnic, ale aby postava správne došla na zadané miesto, a správne sa prehrala animácia chodze? Mám na mysli ten istý prípad, ako je v Poslovi smrti, či NiBiRu.

:)

10
Obecné fórum / Zarovanie v pamati grafickej karty
« on: August 12, 2008, 09:32:57 PM »
Ahoj,

celkom by ma zaujímala jedna, pre m

11
Technické fórum / Bitmapa v porovnaní s JPG v hernom cykle
« on: November 03, 2007, 12:11:56 PM »
Zdravím!

Tentokrát sa sem obraciam s teoretickou otázkou. Každý viem, aký je rozdiel medzi grafickými formátmi typu bitmapa a JPG, resp. JPEG. Bitmapa nepožíva kompresný algoritmus, čo má za následok väčšiu veľkosť, ako JPG, ktorý používa kompresný algoritmus.

Moja otázka znie: keď celkovo vo hre používam grafiku uloženú v JPG, prepočítava sa v hernom cykle tento kompresný algoritmus neustále dookola, alebo jednoducho táto kompresia nastane iba raz, pri ukladaný výstupu z nejakého editora, a obrázok sa už používa normálne ako hore spomínana bitmapa, ktorá kompresný algoritmus nemá?

Díky za každú odpoveď, či radu :).

12
Zdravím!

Je pravda, že v našom projekte využívame 3D modely postáv, ale tak isto by som sa chcel naučiť pracovať aj s klasickými 2D postavami. Tu ale nastáva otázka, ktorú možno rieším na nesprávnom mieste, ale vzhľadom na to, že som to už diskutoval s grafikom, a nedostal som žiadanú odpoveď, chcel by som sa opýtať ľudí, ktorí majú s týmto už skúsenosti.

Dobre, vo WME je rýchlosť prehrávania snímkov poďľa tzv. europskeho štandardu, t.j., rýchlosť prehrávania snímkov je 25 fps. Keď mám postavu, ktorá má napr. 29 snímkov, ako, alebo podľa čoho jej mám na jednotlivý snímok priradiť čas trvania?

Skúsme to takto: rýchlosť chôdze postavy, ktorú práve skúšame, je približne 1 sekunda. Postava má 29 snímkov. Ale tu už končím. V tejto oblasti nemám absolútne žiadne skúsenosti, preto prosím, aby ste mi poradili, ako sa dá doba trvania vypočítať. Alebo je to snaď len metodou - pokus - omyl?

13
Technické fórum / 3D postavy - trochu inak
« on: July 03, 2007, 03:54:58 PM »
Ahoj!

Toto vlákno som založil preto, lebo by som si chcel ujasniť určité pojmy a praktiky, ktoré sa týkajú vývoja hier. S WME mám už svoje skúsenosti, avšak ešte stále sú otázky, na ktoré nemám odpovede.

1. V debug mode je v ľavom hornom rohu obrazovky nápis FPS, s príslušným číslom. Tento udáva, koľkokrát za sekundu sa prepočítava interný herný cyklus, do ktorého patrí zmena pozície kurzoru, pohyb postavy, prepočítavanie pozícii časticových systémov, herné scripty, a pod.?

2. Aká je rýchlosť prehrávanie snímkov vo WME? Môžem použíť vo WME 3D model postavy, ktorý má v animačnom programe nastavené FPS na počet 30?

Časom tu určite ešte prídem s podobnými otázkami. V prípade, že sa jedná o veci pre niekoho samozrejme, ospravedl

Pages: [1]

Page created in 0.021 seconds with 17 queries.