Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

This forum provides RSS feed. To query recent posts use this url. More...


Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - !Errorcode!

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
16
Technické fórum / Čakanie programu na dokončenie animácie
« on: September 15, 2015, 10:10:07 PM »
Zdravím zase. Riešim jeden docela problém, ktorý mi zase nedáva logiku. Situácia je jednoduchá. Mám v hre dvere, ktoré potrebujem otvoriť. Po kliknutí na dvere sa začnú otvárať - to jest spustí sa animácia otvárania dverí a zostanú otvorené. Ja som to riešil nasledovne:

1) Na začiatku sú zobrazené zatvorené dvere - entita s názvom ,,Dovnutra"
2) Pri kliknutí sa presne na tom istom mieste zobrazí entita ,,Otvorenie" - animácia kde sa otvárajú dvere. Ešte predtým sa ale vymaže pôvodná entita ,,Dovnutra".
3) Po prehratí animácie otvorenia dverí zmažem entitu ,,Otvorenie" a zobrazím entitu ,,dvere_otvorene", čo je len 1 obrázok - posledný z animácie otvárania dverí.

Je to pomerne komplikovaný spôsob aj keď docela logický, no nefunguje to ako by malo! Problém je, že sa to všetko vykoná v závislosti od rýchlosti procesora za pár stotín a animácia otvorenia dverí sa nestihne prehrať. Ako zabezpečiť aby hra počkala, kým sa neotvoria dvere, tj. kým neskončí animácia otvárania? Skúšal som to napr. tak, že som za tým vložil funkciu Sleep(2500); kde som dal 2500 ako dĺžku animácie otvárania. Hra zamrzla na Sleep a ďalej sa nepohla.

Zmazanie entity Otvorenie a následné nahranie už otvorených dverí som riešil pre to, lebo pri opustení scény a následnom návrate by sa entita ,,Otvorenie" vždy prehrala, a stále by sa otvárali dvere pri príchode do scény dokola.

Postnem časť mojho kódu. Ako by ste to riešili vy?

Code: [Select]
    .....
 
    EntDovnutra.Active = false;   // odstránenie pôvodných dverí
     // Game.Interactive = false;
     EntOtvorenie = Scene.LoadEntity("objekty\dvere\dvere.entity");
     EntOtvorenie.active = true;
     EntOtvorenie.SkipTo(515, 211);  // prehranie animácie otvárania dverí

     //Game.Interactive = false;
     //Sleep(2500);                (program pri tomto zastaví/zacyklí)
     //Game.Interactive = true;

      Game.DeleteEntity(EntOtvorenie);  // odstránenie entity otvárania dverí
      EntOtvorenie.active = false;
      dvere_otvorene = Scene.LoadEntity("objekty\dvere_otvorene\dvere_otvorene.entity");
      dvere_otvorene.active = true;
      dvere_otvorene.SkipTo(515, 211);  // zobrazenie jednoduchej entity - obrázku otvorených dverí
   .....

17
Technické fórum / Re: Poradie entit na scéne nefunguje správne
« on: June 15, 2015, 04:51:11 PM »
Tu je script zo súboru ,,kamen_pilier"
Code: [Select]
global dreva_most;


on "dreva_komplet"
{

Game.DropItem("dreva_komplet");
        dreva_most = Scene.LoadEntity("objekty\dreva_most\dreva_most.entity");
dreva_most.active = true;
dreva_most.SkipTo(138, 258);

z=1;
Game.PlaySound("sounds/most_hotovy.ogg");     

}

To je základná logika toho. Položenie drevených častí, čo technicky znamená že sa tam po kliknutí na ten kame

18
Technické fórum / Poradie entit na scéne nefunguje správne
« on: June 15, 2015, 12:02:32 PM »
Zdravím všetkých po nekonečnej dobe. Stále makám na hre (s prestávkami už od 2012), ktorá sa už pomaly začína kryštalizovať do úspešného konca ale opravujem aj kdejaké bugy. Jeden z nich Vám posielam do videa, ktoré som nahral na Youtube.

Ako vidieť na videu, najprv položím kame

19
Obecné fórum / Re: Dead City 2 Obnoven vývoj
« on: September 17, 2013, 02:20:21 PM »
Netrvá ten vývoj už nejak dlho? Mám pocit že sa začalo už niekedy pred 2-3 rokmi ne?  :)

20
Technické fórum / Re: StringTableMgr.exe
« on: August 17, 2013, 10:21:43 PM »
Riešenie - nainstaluj normálny OS  ;D

21
Obecné fórum / Re: Zhá
« on: June 13, 2013, 03:02:24 PM »
Stále je to aktuálne, kto má záujem o dabovanie postavy v hre, nech napíše na mail - gamespace@centrum.sk

22
Obecné fórum / Zhá
« on: March 04, 2013, 11:28:05 PM »
Zhá

23
Technické fórum / Re: DeleteEntity nefunguje..
« on: February 01, 2013, 06:18:40 PM »
Slovo matematika vo m

24
Technické fórum / Re: DeleteEntity nefunguje..
« on: February 01, 2013, 01:05:56 PM »
Ďakujem, dosť mi to pomohlo, neviem či už nemám takú kreativitu ale toto ma nenapadlo  ::slug

25
Technické fórum / Re: DeleteEntity nefunguje..
« on: January 31, 2013, 05:53:35 PM »
hmm nikto nič?  :-\

26
Technické fórum / DeleteEntity nefunguje..
« on: January 29, 2013, 12:12:06 AM »
Mám problém, ktorý riešim všemožnými cestami cez premenné a neviem ako ale stále to nefunguje. Situácia vyzerá nasledovne:

Prídem na scénu, kde sa načíta Entita v 'scene_init' -

Code: [Select]
o1 = Game.LoadEntity("objekty\o1\o1.entity");
o1.active = true;
o1.SkipTo(505, 280);

pomocou predmetu 'predmet1' ktorý mám v inventári ju zničím a ona zmizne zo scény -

Code: [Select]
on "predmet1"
{
  Game.DeleteEntity(o1); //skúšal som aj UnloadObject
}

Entita zmizla, úspešne som ju zničil predmetom ktorý mám v inventári. Lenže..
Idem na inú scénu, vrátim sa sem naspäť a objekt ktorý som zničil sa znova objavil na scéne. Riešil som to aj pomocou premennej, kde pri zabití priradím premennej hodnotu a potom zisťuje pri načítaní objektu či sa tá premenná nerovná tej hodnote. Nefunguje.

27
Technické fórum / Re: Nefunguje sprite..
« on: January 17, 2013, 02:21:21 PM »
OK, všetko funguje vďaka tomuto topicu na fóre - http://forum.dead-code.org/index.php?topic=2968

Keby náhodou tiež mal ktosi s tým problém..

28
Technické fórum / Nefunguje sprite..
« on: January 11, 2013, 12:14:58 AM »
Viem že to je riešenie primitívnej záležitosti, no neviem prísť na to, prečo mi nefungujú na scéne súbory (.sprite). Objekt môžem vložiť len vo formáte obrázku. To by bolo OK, lenže použiť musím aj pohyblivé sprity zložené z obrázkov. Namiesto sprite mi v SceneEditu ukazuje Invalid Image. Čím to môže byť?

29
Technické fórum / Re: Problém s vytvorením objektu
« on: November 06, 2012, 03:53:56 PM »
Problém vyriešený, zase šlo o nepozornosť..Mal som len chybičku v deklarácii premenných.  ::slug

30
Technické fórum / Re: Problém s vytvorením objektu
« on: November 05, 2012, 10:52:36 PM »
Scripty pošlem, len som teraz na inom pc. každopádne, ide mi len o to, ako urobiť, aby som zobral predmet z inventára a položil ho na zem (niekde na scéne, kde by sa zobrazil ako nejaká entita)

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10

Page created in 0.139 seconds with 19 queries.