Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

IRC channel - server: waelisch.de  channel: #wme (read more)

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - NAItReIN

Pages: 1 2 [3] 4 5
31
Game announcements / Re: Five magical amulets for iPhone/iPad
« on: May 15, 2017, 09:54:47 PM »
Hello HCDaniel,
I´m really looking forward to play Czech version of Five Magical Amulets. I hope you will add this language as soon as possible. :)

32
General Discussion / Re: wintermute upload on steam
« on: October 29, 2016, 09:09:17 PM »
Hello,
you have to compile your game. In ProjectMan press F7.

33
Technical forum / Re: 2.5D game and hidden geometry
« on: December 02, 2015, 12:56:13 AM »
Hello there, everything is possible to do. Do you know The Lost Crown? Maybe you don't know, but nevermind. See this page: http://www.darklingroom.co.uk/thelostcrown/makingof/.
The most important to answer your question about making hidden geometry when rendered image or any background exists is Creating Saxton: Re-designing reality. I hope it would be hopeful for you.
Good luck.

34
Quote
Viac menej som sa snažil minimalizovať chyby ale podla m

35
Technické fórum / Re: Kamera neustále na postavě
« on: November 16, 2015, 04:28:21 PM »
Ahoj, netestoval som to, ale myslím, že by to mohlo byť aspo

36
Technické fórum / Re: Kamera neustále na postavě
« on: November 15, 2015, 07:35:17 PM »
Code: WME Script
 1. Ale nějak nechápu ty výpočty součadnice X a Y aby se kamera držela na actorovi?
Myslel som to tak, že pravdepodobne budeš potrebovať iné súradnice ako je pozícia postavy, čiže actora. Preto som napísal, že ich bude treba určiť, vypočítať.

37
Technické fórum / Re: Kamera neustále na postavě
« on: November 12, 2015, 05:48:48 PM »
V podstate nie je ani potrebné definovať novú metódu, stačí, keď budeš volať
Code: WME Script
 1. Scene.SkipTo(VypocetSuradniceX, VypocetSuradniceY);
na každú udalosť, ktorá nastane. Ja som napisal krok. Vždy keď sa prehrá tento snímok tak sa zavolá spomínaná metóda.

38
Technické fórum / Re: Kamera neustále na postavě
« on: November 11, 2015, 11:21:13 PM »
Mám jedno dlouhou scénu a aktor se při vstupu zobrazuje v její půlce. Kamera jde od začátku až na něj.
Chtěl bych aby na takto velké scéně automaticky kamera začla na aktorovi a pak se pohybovala jen v této scéně s ním.
Do scene_init.script tejto scény vlož nasledujúci riadok:
Code: WME Script
 1. Scene.SkipTo(Object);
, kde Object je názov premennej obsahujúc referenciu na postavu. Predpokladám, že to bude pod názvom actor.

Doplnenie pôvodného príspevku:
Ešte ma napadla jedna vec. Neskúšal som to, je to len nápad. Napíš si metódu, aby sa ti ten kód volal vždy, keď urobí postava krok. Vieš ako to myslím? Keď sa postava pohne tak sa zavolá tvoja metóda, ktorú definuješ. Napríklad takto:
Code: WME Script
 1. method NastavKameru()
 2. {
 3.    Scene.SkipTo(actor.X, actor.Y);
 4. }
 5.  
Tie súradnice možno bude treba určiť inak, ale to už určite zvládneš.
A teraz, napríklad takto:
Code: WME Script
 1. on "Krok"
 2. {
 3.    this.NastavKameru();
 4. }

39
Technické fórum / Re: Viac zvukov hrá zárove
« on: November 10, 2015, 01:46:49 PM »
To vôbec nevadí. Ja som ani raz nerobil projekt, ktorý by používal to okno s ikonami. Metóda, o ktorej hovoríš, že ju nepoznáš, sa volá prostrednictvom objektu, ktorý obsahuje referenciu na hlavnú postavu v hre. Každá prememná vo WME skripte je objektom. Vôbec nezáleží na tom, či to bude globálna premenná s názvom actor, HlavnaPostava a pod. Dôležité je, že sa bude volať metóda
Code: WME Script
 1. Game.LoadActor("CestaNaDefinicnySubor2DPostavy") ;
. Potom môžeš volať už spomínanú metódu Talk. Táto metóda sa môže volať aj prostredníctvom objektu entity. Nikde nie je napísané, že hlavná postava (v zmysle terminológie na tomto fóre actor) musí mať výzor. Stačí, ak bude priehľadná.
Ak treba tak ti to vysvetlím lepšie, stačí napísať.

40
Technické fórum / Re: Viac zvukov hrá zárove
« on: November 09, 2015, 12:23:57 AM »
Prečo používaš na prehratie dabingu metódu
Code: WME Script
? Riešenie je jednoduché. Použi metódu
Code: WME Script
 1. Talk(Text, SoundFilename, Duration, TalkStances, TextAlignment)
. Pre teba je teda dôležitý parameter SoundFileName. O všetko sa už postará engine.

41
Technical forum / Re: Caption not working
« on: November 03, 2015, 02:03:17 PM »
I made a new project and everything was OK! I really don´t understand what´s wrong in your case.

42
Technical forum / Re: Caption not working
« on: October 27, 2015, 06:22:01 PM »
Hello,
you should open game_loop.script and  look how does caption work.

43
Technical forum / Re: Same music in some scenes
« on: October 25, 2015, 01:46:46 PM »
Quote
THX for reply man
You're welcome.

Quote
....it is not solution of my problem...
I will try to find solution for you. I believe there is a way how to achieve what you want.

44
Technical forum / Re: Same music in some scenes
« on: October 25, 2015, 01:27:37 PM »
Take a look at Music support in WME:
http://docs.dead-code.org/wme/inside_music.html


45
Technical forum / Re: Simple Math question
« on: September 29, 2015, 07:56:39 PM »
Referenced to documentation: ToInt() Converts a specified value to an integer number.

Pages: 1 2 [3] 4 5

Page created in 0.06 seconds with 20 queries.