Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Forum rules - please read before posting, it can save you a lot of time.

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - Mot

Pages: 1 [2] 3 4
16
Heeey Francisco

It sounds great. It looks amazing. Congratulations on your work !!!  :D

17
Snažíš se vytvořit instalační/distribuční soubor? Pokud ano, můžeš použít externí program. Vyjmut ze zprávy The Starving Developer's Quickstart Guide:

Quote from: Orange Brat
Inno Setup - installer..free
CreateInstall - installer..free version
NSIS - installer...free
Molebox - non extracting file packer

Tvůj Windows operační systém může mít jeden.

Poznámka: Nepoužil jsem žádné, takže nevím, co je dobré.

18
Příklad extrahovaný z demo (..\WME DevKit\projects\wme_demo\wme_demo.wpr):

(1) ..\data\scenes\room\scr\book.script

Code: WME Script
 1. on "Take"
 2. {
 3.  
 4. ...
 5.  
 6.   // hide the book entity and place "book" item into the inventory
 7.   Game.TakeItem("book");
 8.   var EntBook = Scene.GetNode("book");
 9.   EntBook.Active = false;
 10.  
 11. ...

(2) ..\data\scenes\room\scr\desk.script

Code: WME Script
 1. on "book"
 2. {
 3.  
 4. ...
 5.  
 6.   // show the book entity again and remove "book" item from the inventory
 7.   Game.DropItem("book");
 8.   var EntBook = Scene.GetNode("book");
 9.   EntBook.Active = true;
 10.  
 11. ...

19
Technické fórum / Re: Jak na déšt?
« on: March 31, 2019, 01:48:58 AM »
Už to mám.

Krok 1

Otevřete tento soubor: ..\tvůj_hra\data\particles\particles.script

Přidat tento řádek Emit.UseRegion = true; jako v následujícím příkladu:

Code: WME Script
 1. method MakeRain()
 2. {
 3.  
 4.   var Emit = this.ParticleEmitter;
 5.  
 6.   Emit.UseRegion = true;

Krok 2

Otevřete ..\tvůj_hra\data\scenes\tvůj_scéna\tvůj_scéna.scene

Změnit rozměry "Emitter" region entity (déšť se objeví pouze uvnitř tohoto obdélníku).

20
Děkuji moc za tvůj příspěvek !!! :D

21
Technické fórum / Re: Jak na déšt?
« on: March 25, 2019, 03:39:35 PM »
Pokusil jsi změnit pozici uzlu ("Emitter" region entity) v seznamu uzlů, nebo změnit uzel na jinou vrstvu?

22
Technické fórum / Re: Jak na déšt?
« on: March 25, 2019, 12:22:22 PM »
Vodítko (Step 2: Scene entities od tutoriálu "Scene creation step by step"):

Quote
The order of the nodes is very important. It tells the engine in what order it should draw the scene elements (nodes at the top of the list are being drawn first).

23
Technické fórum / Re: Jak na déšt?
« on: March 24, 2019, 09:29:42 PM »
Krok 1

Zkopíruj a vlož tuto složku:  ..\wme_particles\data\particles >>> ..\tvůj_hra\data\particles

Krok 2

Najdi tento soubor: ..\tvůj_hra\data\scenes\tvůj_scéna\scr\scene_init.script

a přidej tyto řádky:

Code: WME Script
 1. // Rain
 2. var Ent = Scene.GetNode("Emitter");
 3. Ent.MakeRain();

Krok 3

Ve tvůj_scéna.scene, přidej region entity (není interaktivní; Name: Emitter)

a připoj tento skript: ..\tvůj_hra\data\particles\particles.script

EDIT: Podrobné vysvětlení k tomuto tématu naleznete v dokumentaci.

24
Technické fórum / Re: Jak na déšt?
« on: March 24, 2019, 06:42:21 AM »
Místo tohoto obrázku (..\wme_particles\data\particles\drop_right.png) můžeš použít tvůj vlastní obrázek.

25
Technické fórum / Re: Jak na déšt?
« on: March 23, 2019, 08:33:20 PM »
V WME DevKit instalační složce je příklad:

..\WME DevKit\projects\wme_particles\wme_particles.wpr

26
Technické fórum / Re: Actor mluvi když klikám na scenu
« on: March 18, 2019, 01:24:16 AM »
Je možné, že tento skript je spojen náhodou s několika entitami? Existuje ve scéně více interaktivních entity?

27
Technické fórum / Re: Actor mluvi když klikám na scenu
« on: March 17, 2019, 01:02:09 PM »
Je možné, že entita zabírá celou scénu?

28
Obecné fórum / Re: Ako je na tom scéna adventur?
« on: March 10, 2019, 09:26:19 PM »
Vy jste tady, takže je naživu !!  ;)

Plánujete nějaké adventúry?

29
Game announcements / Re: Chaos Realm
« on: March 04, 2019, 10:55:19 PM »
Kudos to you, Chaos :D

It sounds and looks astonishing !!! I'm looking forward to playing the demo :)

30
Technical forum / Re: How create perspective ?
« on: February 18, 2019, 04:29:45 PM »
programator_1 posted an alternate link in the second message of the thread.

Pages: 1 [2] 3 4

Page created in 0.071 seconds with 20 queries.