Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Latest WME version: WME 1.9.1 (January 1st, 2010) - download

Author Topic: Apocalypse  (Read 5077 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

SacRoS

 • Lurker
 • *
 • Karma: 1
 • Offline Offline
 • Posts: 11
  • View Profile
Apocalypse
« on: January 03, 2013, 07:42:36 PM »


GOOGLE TRANSLATED\
___________________


Hello

I would like to announce the start of preproduction work on the development of point / and / click - sci-fi / horror adventure game from the first view, called Apocalypse. The story is set in the period around the 3117th The world is ruled by dictatorship sharp style big brother. Panic, fear and rage are ubiquitous. Do you wake up in jail. You do not know how you got there or why. You're suffering from severe amnesia, probably after those drugs that you every day to pump. Yesterday something happened. Yesterday, for some reason it did not work. Do you realize that today's only reason you're conscious is that I did not put that shit intravenously. The head of the problýskne only thought. The idea of ​​escape. Let the adventure begin.

Someone help me to escape? Who am I? Why am I even here? Is this prison for the body, or perhaps even to the soul? What should I expect there? How do I get out?

Something to play itself ... Apocalypse is initially intended as freeware - indie project of one man, whose driving force is the engine WME. Location commit in UDK of solid geometry, textures and 2D art in Photoshop, static meshes in Blender3D, I am writing a script in Celtx, suggestions puzzles in notepad and create music in FL Studio 10th

The timetable could be best capture the sentence "When it will, it will." Since I am at it yet myself, I can certainly guarantee the final deadline, and frankly ... It is more than likely that it probably never finish it. Holt occupational hazard for free project.


Official web site is at: http://2014.wz.cz/ (I'm going as soon as possible it will be migrated to a paid hosting)

Dev Diary can be found on facebook: https://www.facebook.com/pages/Apocalypse/405458016199547


Time Schedule:

First Start the WWW and FB, promotion, opened on their own forums, Wishlist, possibility to donate for you:
Second Migrating to a paid hosting
Third Writing synopsis, logic puzzles, developing a story
4th Making room 1-5
5th Shooting data for texture (to melt the snow, go take pictures of the houses :)
6th Creating Mesh - The first set (about 38 objects)

Attached two pictures of the alphas of the project: (Scroll absolutely down)
==========================================================================================================================================
Ahoj

Rád bych oznámil započetí předprodukčních prací na vývoji point /and/ click - sci-fi / hororové adventury z prvního pohledu, s názvem Apocalypse. Příběh je situován do doby kolem roku 3117. Světu vládne ostrá diktatura ve stylu velkého bratra. Panika, strach a běs jsou všudypřítomné. Probouzíš se ve vězení. Nevíš jak ses tam dostal, ani proč. Trpíš těžkou amnézií, nejspíše po těch drogách, které do tebe každý den pumpují. Včera se něco stalo. Včera to z nějakého důvodu nefungovalo. Uvědomuješ si, že jedinný důvod proč jsi při smyslech je ten, že ti to svinstvo intravenózně nezavedli. Hlavou ti problýskne jediná myšlenka. Myšlenka na útěk. Dobrodružství může začít.

Pomohl mi někdo k útěku? Kdo jsem? Proč jsem vůbec tady? Je tohle vězení pro tělo, či snad i pro duši? Co mě čeká tam venku? Jak se odsud dostanu?

Něco ke hře samotné... Apocalypse je od začátku zamýšlen jako freeware - indie projekt jednoho člověka, jehož hnacím motorem je engine WME. Lokace spáchám v UDK z pevný geometrie, textury a 2D art ve Photoshopu, statické meshe v Blenderu3D, scénář si píši v CeltXu, návrhy puzzles v notepadu a hudbu vytvořím v FL Studiu 10.

Časový harmonogram by se dal nejlépe vystihnout větou "Až to bude, tak to bude". Jelikož jsem na to zatím sám, nedokážu s určitostí garantovat finální datum dokončení a upřímně... Je více než pravděpodobné, že to nejspíš nikdy nedokončím. Holt riziko povolání u free projektu.


Oficiální webové stránky jsou na adrese: http://2014.wz.cz/ (Hodlám je co nejdříve to bude možné migrovat na placený hosting)

Dev Diary naleznete na facebooku:        https://www.facebook.com/pages/Apocalypse/405458016199547


Časový Plán:

1. Rozjet WWW a FB, propagace, spřístupnění vlastního fóra, wishlistu, možnost donate pro zájemce:
2. Migrace na placený hosting
3. Psaní synopsí, logických puzzles, rozvíjení příběhu
4. Tvorba místností 1-5
5. Focení podkladů pro textury (až roztaje ten sníh, půjdou se fotit fasády domů:)
6. Tvorba Meshů - první sada (cca 38 objektů)

Přikládán dva obrázky z Alfaverze projektu:


« Last Edit: January 05, 2013, 08:48:11 PM by SacRoS »
Logged

keybone

 • Regular poster
 • ***
 • Karma: 0
 • Offline Offline
 • Posts: 112
  • View Profile
  • Lucine
Re: Apocalypse
« Reply #1 on: January 08, 2013, 01:06:14 PM »

nice begin...the official site is offline?
Logged
Lucine Company http://www.lucine.it/
Tales of Lucine: The Realm of Hobdark http://www.lucine.it/TalesOfLucine

SacRoS

 • Lurker
 • *
 • Karma: 1
 • Offline Offline
 • Posts: 11
  • View Profile
Re: Apocalypse
« Reply #2 on: January 08, 2013, 01:36:32 PM »

nice begin...the official site is offline?

Official site is almost ready, i am just working on the content right now. (Site is buildt from a scratch, more and less). I move it to a paid hosting when i get enough cash...

Check the update on facebook channel:
(i will start write that in english if you want)

https://www.facebook.com/pages/Apocalypse/405458016199547

and offcourse, check out the web page for updates either...

http://www.2014.wz.cz/

iVANIUS
Logged
 

Page created in 0.054 seconds with 20 queries.