Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Forum rules - please read before posting, it can save you a lot of time.

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - Andrej (Blue Arc)

Pages: [1] 2 3 ... 5
1
Scripts, plugins, utilities, goodies / Re: 3D Model Viewer
« on: October 21, 2011, 10:54:00 AM »
Hi,

you can share the link.

2
Technické fórum / Re: Blender 3D actor
« on: August 27, 2011, 05:50:58 PM »
Ahoj,

ja som z Blenderu úplne mimo, ale skús sa pozrieť na tento návod, ktorý napísal ahed. Možno, že ti zrovna toto pomôže. Potom by relatívne mohla byť aj chyba v tom, ako sú nastavené hodnoty Clipping planes.

3
Technické fórum / Re: kOMPILACE PACKAGES
« on: August 20, 2011, 09:48:31 AM »
Ahoj,

ja som tento spúšťač ešte nepoužíval, ale myslím, že to je napísané v MFC. Nemám ani zdrojové kódy hry.

Keď si to pamätá iba scénu s názvom room03, tak ju jednoducho vytvor a daj si tam grafiku a skripty, ktoré si mal na scénu room05, o ktorej predpokladám, že to bude asi úvodná, keďže ju má ten spúšťač načítať.

EDIT: Takže, pustil som si The Dead City v Debug mode a zistil som toto:


4
Technické fórum / Re: Nejdou mi otevírat scripty
« on: August 20, 2011, 09:32:05 AM »
Ahoj,

moc nerozumiem tomu, čo znamená nejdú mi otvárať skripty. Znamená to, že keď, napríklad v ProjectMan klikneš na hocaký skript, tak sa ti neotvorí vôbec, alebo ti vyskočí nejaká tabuľka, v ktorej máš vybrať editor, ktorý to otvorí alebo ako?

5
Technical forum / Re: Exchange of images in the same scene
« on: February 01, 2011, 04:36:03 PM »
The next way is to change scene. You can decide between changing a whole scene or only you can set the new background image as a background image of the same scene.

When you are using the code by anarchist, your background image is changed immidiately. But you can do the same by using Game.ChangeScene() method. Just set the FadeIn and FadeOut parameters to false.

I prefer to use one background for one scene. This is only my opinion.


6
Technické fórum / Re: Sprite s alfa kanálem - menší problém
« on: January 12, 2011, 09:24:27 AM »
Zaručene môžem povedať, že sa jedná o chybu, ktorá musela nastať pri renderovaní. Určite to nie je chyba engine, pretože kedysi sa nám stalo to isté. Grafik čosi zmenil v programe a už to bolo fajn :)

7
Technical forum / Re: actors
« on: January 07, 2011, 07:01:48 PM »
Please see your scene_init.script and be sure there is a lineactor.Active = true; If there is, the next problem can be that you actor is skipped out of scene.

9
Technické fórum / Re: Jak udělat aby byl actor neviditelný?
« on: January 03, 2011, 11:29:47 AM »
Poraďte mi prosim.. Nemůžu na to za boha přijít..  ???

Robí sa to pomocou tzv. neviditeľného actora. Spravil som pre Teba projekt, kde to je celé spravené. V definičnom súbore postavy sú súradnice X,Y, na ktoré bude actor defaultne skipnutý. Takže takto sa ľahko dá nastaviť aj pozícia titulkov bez toho, aby si to musel riešiť v skripte.

10
WME sources discussion / Re: Window mode only with the Close button
« on: January 02, 2011, 12:45:55 PM »
The relevant code would be the "Flags" variable in CBPlatform::Initialize(). I don't know what exactly the flags should be, you'd have to study CreateWindowEx documentation in Win32 API docs.

Thank you for you sugget Mnemonic. I will try to do it.

11
WME sources discussion / Window mode only with the Close button
« on: December 31, 2010, 10:33:41 AM »
Hello there,

could Mnemonic or someone else advanced progammer edit WME Sources and change window style please? Now when game is running in windowed mode it has three buttons: minimalize, maximalize and close. I am not sure how is the style only with Close button called in Win32 API.

Please could somebody do it? Many thanks.

12
Game design / Re: Program for converting videos
« on: December 27, 2010, 06:45:29 PM »
Thank you for your suggestion molier. I have found next sotware called Miro Free Video Converter. It is really useful tool :)

13
Game design / Program for converting videos
« on: December 25, 2010, 01:21:54 PM »
Hello mates,

we are using videos in our game. They are really important for us and thanks to Mnemonic that he supports them in WME. I know there is a great tool for conveting videos called ffmpeg2theora but I can not convert one video.

I was looking for some software on internet but I did not fine any. Do you know some program which is able to convert videos to .ogg with the quality like in ffmpeg2theora is? I am using -v 10.

Thanks for every suggest :)

14
Technické fórum / Re: Video vo formáte .avi
« on: November 21, 2010, 01:03:12 PM »
Chcem sa opýtať, či má niekto skúsenosti s tým, ako nastaviť tie parametre. Pretože ja viem iba to, že keď video prenesiem ponad konzolu a uvolním tlačítko, potom sa mi automaticky začne video konvertovať.

15
Technické fórum / Re: Video vo formáte .avi
« on: November 20, 2010, 05:05:17 PM »
Mnemonic, ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď.

Pozeral som fórum a našiel som príspevok Ogg Theora vs. AVI divx (quality of video), kde sa píše:
I am using -v 10 for high quality, and then you can fiddle around with the Keyframe Setting "-K <int>". If you use -K 3 for example, every third frame will be a keyframe.

Myslím, že keď sa s tým trocha pohrám, mohol by som dosiahnuť požadovaný výsledok :)

Pages: [1] 2 3 ... 5

Page created in 0.128 seconds with 23 queries.