Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

This forum provides RSS feed. To query recent posts use this url. More...


Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - Andrej (Blue Arc)

Pages: [1]
1
WME sources discussion / Window mode only with the Close button
« on: December 31, 2010, 10:33:41 AM »
Hello there,

could Mnemonic or someone else advanced progammer edit WME Sources and change window style please? Now when game is running in windowed mode it has three buttons: minimalize, maximalize and close. I am not sure how is the style only with Close button called in Win32 API.

Please could somebody do it? Many thanks.

2
Game design / Program for converting videos
« on: December 25, 2010, 01:21:54 PM »
Hello mates,

we are using videos in our game. They are really important for us and thanks to Mnemonic that he supports them in WME. I know there is a great tool for conveting videos called ffmpeg2theora but I can not convert one video.

I was looking for some software on internet but I did not fine any. Do you know some program which is able to convert videos to .ogg with the quality like in ffmpeg2theora is? I am using -v 10.

Thanks for every suggest :)

3
Technické fórum / Video vo formáte .avi
« on: November 20, 2010, 12:38:06 PM »
Ahoj,

viem, že prehrávanie videa vo formáte .avi je už zastaralé, ale napriek tomu by som rád prehrával video v tomto formáte v našej hre. Je to z dôvodu, že kvalita tohto videa je oproti Theora naozaj krásna!

Viem, že Roman Navrátil tu kedysi riešil podobnú tému a nakoniec z toho zišlo, že bude používať video vo formáte .ogg Je ale možné previesť video vo formáte .avi do formáte .ogg bez toho, aby bola znehodnotená kvalita toho videa?

Veľmi pekne ďakujem za vaše názory a pomoc.

4
Community bulletin board / Missing images in tutorial
« on: November 16, 2010, 05:37:09 PM »
Hello there,

I would like to offer How to export hidden scene geometry from Blender to our graphics but images are missing. Could you fix it please?

Thank you :)

5
Feature requests, suggestions / Scale button in SceneEditor
« on: August 22, 2010, 05:08:03 PM »
Hello there,

what do you think about Scale button in SceneEditor for 3D real-time char?? I have created window called Scale button and when game is running I press F1 key to show this window. In this window there is editor control and you can set any actor´s scale you want. It is really good way for me. But I think this should be done also in SceneEditor.

What do you think? :)


6
Technické fórum / Jednoduchý DialogBox
« on: August 04, 2010, 04:54:55 PM »
Kedysi dávno sme tu viedli diskusiu o tom, ako vytvoriť jednoduché subtittles window. Príspevok o ktorom hovorím je tu: http://forum.dead-code.org/index.php?topic=4106.0

Riešenie nakoniec vyšlo ako funkcia, ktorá volá funkciu (viď príspevok). Keď som sa nad tým zamyslel, je to príliš neefektivne riešenie (byť stackom, nechcelo by sa mi to všetko kopírovať :) ), preto je tu asi to najjednoduhšie riešenie:

Vytvoriť si DialogBox window niekde vo zložke, napríklad: interface\dialogbox\dialogbox.window

V base.inc deklarovať globálnu premennú

global WinDialogBox;

V game.script napísať tento riadok:

// load the dialogbox window
WinDialogBox = Game.LoadWindow("interface\dialogbox\dialogbox.window");
WinDialogBox.Visible = false;

Teraz kdekoľvek vo hre, kde bude treba zobraziť dialogbox, stačí napísať:

WinDialogBox.Visible = true;
actor.Talk("Hello, how are you?");
actor.Talk("Do you like WME?");
actor.Talk("I have to go.");
WinDialogBox.Visible = false;

EDIT:

V prípade, že bude v nastaveniach vašej hry možnosť zapnúť/vypnúť  titulky, je vhodné upraviť kód takto:

WinDialogBox.Visible = Game.Subtitles; // read-only hodnota; buď je tru alebo false
actor.Talk("Hello, how are you?");
actor.Talk("Do you like WME?");
actor.Talk("I have to go.");
WinDialogBox.Visible = false;

Myslím, že je to oveľa lepšie, ako zbytočne preťažovať metódu..

7
Technické fórum / Rozlíšenie užívateľa
« on: June 05, 2010, 05:53:44 PM »
Ahoj,

mám otázočku. Je možné zistiť rozlíšenie používateľa? Použítím atribútov Game.ScreenWidth a Game.ScreenHeight zistím rozlíšeníe, ktoré som nastavil v ProjectMan-e. Ja by som potreboval ale zistiť rozlíšenie, ktoré ma používateľ nastavené v systéme.

Nechcem to komplikovať tak, že si napíšem plug-in, ktorý mi cez WinApi toto zistí, preto sa radšej pýtam, či je tento atribút default vo WME alebo nie? :)

Ďakujem

8
Technické fórum / Inventár
« on: May 28, 2010, 11:05:31 PM »
Ahoj,

mám tu jeden problík s inventárom :). Grafik mi poslal inventár typu "vysúvačka". Nie je problém to naskriptovať aby to fungovalo tak, ako má. Problém je s prehrávaním animácie toho vysúvania.

V definícii inventáru priradím do položky Image sprite-ový objekt. Keď nastavím looping na true, bude sa to ako inak prehrávať stále. Rozmýšlal som, že to urobím cez eventy na frame, tzn., že použijem metódy Pause() a Play(). Ide to spraviť aj jednoduhšie? Napr., že proste vyresetujem tu animáciu?

Ďakujem :)

9
Technical forum / How to set actor´s scale in 3D package
« on: May 12, 2010, 04:31:25 PM »
Hello there,

I know this forum is not about 3D graphic but we have a problem with hidden geometry. There is problem with actor´s scale. We don´t know how to set it in 3D package. Please is there someone who could help us?

We use 3ds max.

Thank you :)

10
Technical forum / Hidden geometry problem
« on: April 28, 2010, 08:39:12 AM »
Hi there,

we have a problem with scene hidden geometry file. Really don´t know what´s wrong. The scene model was created in 3D studio Max and it is using default render and settings.

There is a screenshot from 3d package (Cinema 4D):Uploaded with ImageShack.us

This seems that all is right. But when I import it to scene nothing will be appear. Please see next image:Uploaded with ImageShack.us

Also you can download the hidden geometry file:
http://www.edisk.sk/stahni/40519/HO_Stage_1_Scene_2.3DS_3.48KB.html

Could you tell me what´s wrong? Really don´t know! :)

Thank you for your support! :)

11
Technické fórum / Skrolovanie scény
« on: February 05, 2010, 05:04:27 PM »
Ahoj,

je možné spraviť niečo také, že scéna bude skrolovať za kurzorom? :)

12
Technical forum / I have some questions
« on: January 28, 2010, 11:31:18 PM »
Hello there,

I have some questions. Here they are:

1-) Moving the camera of the scenes by mouse.

2-) Dynamicly blur effects. For example; making the some areas of the scene blured. Like when you focused the area with mouse that area's blur will gone.

3-) Could we import 3D objects and transform them in 3D space? Couse we could import 3D characters and transform them.

4-) Could we use the scenes in a 3D space, for basic camera rotations with short angles?

5-) Could we dynamicly change the opacity and color of the images (objects) in the game?

Thank you for your answers :).

Pages: [1]

Page created in 0.05 seconds with 18 queries.