Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

For WME related articles and tutorials visit WME Resource Center.

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - NAItReIN

Pages: 1 2 3 [4] 5
46
Obecné fórum / Re: slovníček
« on: September 28, 2015, 09:35:44 PM »
http://web.archive.org/web/20070914231754/http://wiki.dead-code.org/wakka.php?wakka=SlovnikWME

 ::rock ::hijack ::wave


SUPER!!!
Vôbec som si neuvedomil, že existuje táto možnosť. Mám veľmi veľkú radosť.

47
Obecné fórum / Re: slovníček
« on: September 27, 2015, 12:14:37 PM »
::) Halo? nikdo nic?
Mrzí ma, že to teraz píšem, ale toto miesto už dávno nejaví známky života... Sem-tam sa niečo objaví v časti pre anglicky hovoriacich členov diskusie.

48
Technické fórum / Re: Čakanie programu na dokončenie animácie
« on: September 18, 2015, 07:01:45 PM »
Ja som túto záležitosť riešil nasledujúcim spôsobom:

Poradie entít v scéne Room1 (scéna, kde sú dvere):

V scéne mám teda tri entity, ktorých názvy sú nasledujúce:
 • DvereZatvorene
 • DvereOtvaranie
 • DvereOtvorene
Každej horeuvedenej entity je priradený jeden a ten istý skript.
dvere.script

Code: WME Script
 1. #include "scripts\base.inc"
 2.  
 3. global Room1;
 4.  
 5. on "LeftClick"
 6. {
 7.   actor.GoTo(135, 398);
 8.   actor.TurnTo(DI_UP);
 9.  
 10.   if(Room1.DvereOtvorene==false)
 11.   {
 12.     Game.Interactive = false;
 13.     actor.PlayAnim("actors\molly\uu\take1.sprite");
 14.     actor.PlayAnim("actors\molly\uu\take2.sprite");
 15.        
 16.     var OtvorenieDveri = Scene.GetNode("DvereOtvaranie");
 17.     OtvorenieDveri.Active = true;
 18.     Room1.DvereOtvorene = true;
 19.     Sleep(13*100);
 20.     Game.Interactive = true;
 21.   }
 22.   else Game.ChangeScene("scenes\Room2\Room2.scene");
 23. }
 24.  

Keď bola postava v ďalšej scéne, do ktorej sa dostane cez otvorené dvere, je potrebné, aby pri návrate z tejto scény boli dvere stále otvorené. Toto je riešené v scene_init.script scény Room1.

Code: WME Script
 1. #include "scripts\base.inc"
 2.  
 3. actor.SkipTo(400, 400);
 4. actor.Direction = DI_DOWN;
 5. actor.Active = true;
 6.  
 7. global Room1;
 8.  
 9. if(Room1==null)
 10. {
 11.   Room1.DvereOtvorene = false;
 12. }
 13.  
 14. if(Room1.DvereOtvorene)
 15. {
 16.   // Animácia otvárania dverí sa nezobrazí
 17.   var DvereOtvaranie = Scene.GetNode("DvereOtvaranie");
 18.   DvereOtvaranie.Active = false;
 19.  
 20.   // Zobrazia sa otvorené dvere
 21.   var DvereOtvorene = Scene.GetNode("DvereOtvorene");
 22.   DvereOtvorene.Active = true;
 23. }

Prosím, pozrite si video na YouTube:
https://youtu.be/l0DQdCIcaXQ

49
Technické fórum / Re: Čakanie programu na dokončenie animácie
« on: September 16, 2015, 12:07:07 AM »
Niečo sa mi na tom nepáči. Nemyslím si, že by to mal byť veľký problém. Ak chceš pošli mi tie obrázky ako keď sme riešili ten problém minule.

50
Technické fórum / Re: Poradie entit na scéne nefunguje správne
« on: June 16, 2015, 01:10:13 PM »
Alternatívne riešenie (nesnaží sa riešiť problém, ale nájsť úplne nové riešenie):


(klikni pre zväčšenie)

PolozitKamen.script
[code=script]
#include "scripts\base.inc"

on "kamen"
{
  // Položíme kame

51
Technické fórum / Re: Poradie entit na scéne nefunguje správne
« on: June 15, 2015, 04:54:18 PM »
Mohol by si to urobiť aj takto: otvoríš si danú scénu prostredníctvom nástroja SceneEdit. Vytvoríš si tam dve entity a nastavíš si správne ich poradie. Potom prostredníctvom skriptov budeš zapínať zobrazovanie tých dvoch entít. Je to zaručený spôsob.

52
Technické fórum / Re: Poradie entit na scéne nefunguje správne
« on: June 15, 2015, 04:32:48 PM »
Ahoj, je to veľmi zaujímavé. Rád by som ti poradil. Mohol by si nám poslať aspo

53
Technical forum / Re: Rozhovory
« on: May 21, 2015, 04:03:28 PM »
Keď si nainštaluješ WME DevKit máš k dispozícií zdrojové kódy nielen jedného dema, ale aj ostatných, veľmi užitočných projektov.

54
Technical forum / Re: Rozhovory
« on: May 20, 2015, 06:26:03 PM »
Quote
každá adventura má rozhovory s osobami a já nenašel sebemenší zmí

55
Technické fórum / Re: Otočení actora o 45 stup
« on: July 01, 2014, 05:25:03 PM »
Podľa m

56
Technical forum / Re: Skip moving
« on: January 20, 2014, 03:01:34 PM »
I added a condition to scene.script.

Code: WME Script
 1. #include "scripts\base.inc"
 2.  
 3. on "LeftClick"
 4. {
 5. }
 6.  
 7. on "LeftDoubleClick"
 8. {
 9.   {
 10.         actor.SkipTo(Scene.MouseX, Scene.MouseY);
 11.         actor.Reset();
 12.   }
 13. }

57
Technical forum / Re: Skip moving
« on: January 19, 2014, 10:29:00 AM »
Try this:

Code: WME Script
 1. #include "scripts\base.inc"
 2.  
 3. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 4. on "LeftClick"
 5. {
 6.   // when the scene is left-clicked, just send the actor to the specified point
 7. }
 8.  
 9. on "LeftDoubleClick"
 10. {
 11.   actor.Reset();
 12. }

58
Technical forum / Re: beginner questions
« on: September 13, 2013, 03:10:03 PM »
Quote
1) When my character goto an other Scene, how can i tell him he must appear at a starting point or an other, depending on the old Scene he come from ?

dongo post a piece of code but there is also any way how tell actor where he should stand depending on the previous scene.

There is the solution for you. It is copied from WME Demo 3D.

Code: WME Script
 1. #include "scripts\base.inc"
 2.  
 3. // here comes the stuff which initializes the scene
 4.  
 5. switch(Game.PrevScene)
 6. {
 7.         case "Menu":
 8.     actor.SkipTo(190, 480);
 9.     actor.Direction = DI_DOWNRIGHT;
 10.     // Game.Msg("Press F1 to show or hide the scene geometry.");
 11.     // Game.Msg("");
 12.     // Game.Msg("Press and hold the left mouse button to display the action menu.");
 13.     break;
 14.  
 15. case "Back alley":
 16.     actor.SkipTo(630, 482);
 17.     actor.Direction = DI_DOWNRIGHT;
 18.     break;
 19. }

59
Obecné fórum / Re: Dead City 2 Obnoven vývoj
« on: September 13, 2013, 12:15:58 AM »
Tak to je super. Vidím vysokú zainteresovanosť v tomto projekte, tak už len prajem veľa trpezlivosti :)

60
Obecné fórum / Re: Dead City 2 Obnoven vývoj
« on: September 10, 2013, 07:24:00 PM »
Quote
...ve spojení jsem s Narcem původním autorem prvního dílu...
To je super. Na základe tohto predpokladám, že sa ti podarilo získať aj súbory z DeadCity, že? :)

Pages: 1 2 3 [4] 5

Page created in 0.04 seconds with 19 queries.